,,STRESO VALDYMO PROGRAMA JŪSŲ KOMANDAI” 3 ETAPŲ ONLINE

Dirbant su įmonėmis, pagrindinis dėmesys yra kreipiamas į darbuotojų produktyvumo, darbingumo ir jėgų (fizinių, protinių, emocinių) atstatymą bei jų įsitraukimą į atliekamą darbą.

Darbas su įmonėmis vyksta trimis etapais:

esamos situacijos įvertinimas -> mokymas ir individualus ugdymas -> komandos kultūros keitimas.

Tai daugiau nei 20 metų sėkmingai praktikoje taikomas būdas, kurio visi trys etapai būtini, siekiant veiksmingų rezultatų.

Vertinant esamą situaciją naudojame patogius įrankius, kurie identifikuoja komandos stiprybes bei jų pažeidžiamumą, susijusį su darbuotojų darbingumu bei įsitraukimu į atliekamą darbą. Diagnostiniai įrankiai taip pat pateikia ir suasmenintą bei į konkrečius veiksmus orientuotą planą kiekvienam komandos nariui – šį planą galima pradėti taikyti jau nuo pat pirmosios minutės. Atlikę vertinimus, paruošiame klientui rekomenduojamą streso valdymo sprendimą.

Klientui patvirtintus mūsų sprendimą, prasideda darbuotojų mokymai, po kurių seka ir individualus ugdymas. Šioje stadijoje daugiausia yra dirbama su keturiais esminiais streso valdymo organizacijose įgūdžiais: streso valdymas, pasitenkinimas darbu, „laimi – laimi” santykių kūrimas darbe, darbo ir asmeninio gyvenimo balanso užtikrinimas. Svarbu tai, kad šių įgūdžių mokymas vyksta po 3-4 valandas (vienam įgūdžiui), kas užtikrina darbo laiko išnaudojimo lankstumą, t.y. nėra būtinybės „išimti” žmogaus iš darbo vietos visai dienai ar dviems. Mokymų turinys yra sudaromas, priklausomai nuo pirmojo etapo rezultatų, o individualaus ugdymo užsiėmimai užtikrina, kad naujai įgyti įgūdžiai sėkmingai pritaikomi praktikoje.

Praktika jau patvirtino tokio sprendimo sėkmę: įmonėse, kur buvo taikomas šis principas, streso lygis sumažėjo 32%, darbuotojų pasitenkinimas darbu išaugo 38%, o įsitraukimas į darbą net 62%. Taip pat 18% sumažėjo darbuotojų neatvykimo į darbą atvejų, o neatvykimo į darbą dėl ligos atvejų net 52% mažiau. Darbuotojų skundai dėl prastų ar netinkamų darbo sąlygų sumažėjo 32%.

Paskutinis žingsnis – komandos gebėjimo, kaip susitvarkyti su pasikeitusiomis aplinkybėmis ir iš to ateityje galinčiu kilti stresu, ugdymas. Šiame etape dirbame su esminiais faktoriais, kurie sąlygoja nusistovėjusios komandos kultūros pokyčius.

Sėkmingas šio etapo įgyvendinimas įmonėse leido džiaugtis tokiais pasiekimais, kaip 54% padidėjęs problemų sprendimas komandose, 7% pakilęs produktyvumas, 13% išaugusi darbo kokybė, 17% pagerėjęs klientų aptarnavimas ir net 49% padidėjęs pagrindinio personalo išsaugojimas.

Pasitaiko atvejų, kai yra dirbama ne su komandomis, o su vadovais individualiai. Darbo principas išlieka toks pats: pradžioje atliekamas individualus testas, tuomet išskiriamos prioritetinės asmeninės veiklos sritys, pokyčiai kuriose, tikėtina, turės didžiausią poveikį šiam asmeniui. Po pokalbio apie asmeninę motyvaciją imtis veiksmų išsirenkame du-tris susijusius įgūdžius ir susitelkiame darbui su jais. Papildomai, priklausomai nuo poreikių, suteikiame būtinus išteklius bei įrankius šių įgūdžių taikymui, atliekame pokyčių stebėseną.

Trukmė: pagal susitarimą

Grupės dydis: pagal susitarimą

Investicija: pagal susitarimą € + PVM

Susisiekite su mumis dėl šios streso valdymo programos pravedimo Jūsų organizacijoje telefonu +370 698 77747, Edita arba el. paštu: info@stress-off.lt